Cầu chì 10A 250V ống thủy tinh 5x20mm

Giá: 25.500 VNĐ

Tên hàng: Cầu chì 10A 250V ống thủy tinh 5x20mm;

Mã: F10A250V5x20

Tên hàng: Cầu chì 10A 250V ống thủy tinh 5x20mm;  Mã: F10A250V5x20

Tên hàng: Cầu chì 10A 250V ống thủy tinh 5x20mm;
Mã: F10A250V5x20

Tags: