Cầu chì 10A 250V ống thủy tinh 6x30mm

Giá: 33.000 VNĐ

Tên hàng: Cầu chì 10A 250V ống thủy tinh 6x30mm;

Mã: F10A250V6x30

Tên hàng: Cầu chì 10A 250V ống thủy tinh 6x30mm;  Mã: F10A250V6x30

Tên hàng: Cầu chì 10A 250V ống thủy tinh 6x30mm;
Mã: F10A250V6x30

Tags: