Cầu chì 15A 250V ống thủy tinh 5x20mm chân cắm

Giá: 1.500 VNĐ

Tên hàng: Cầu chì 15A 250V ống thủy tinh 5x20mm chân cắm;

Mã: F15A250V5x20PCB

Tên hàng: Cầu chì 15A 250V ống thủy tinh 5x20mm chân cắm;  Mã: F15A250V5x20PCB

Tên hàng: Cầu chì 15A 250V ống thủy tinh 5x20mm chân cắm;
Mã: F15A250V5x20PCB

Tags: