Cầu chì 1A 250V ổng thủy tinh 3.6x10mm chân cắm hàn mạch

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: Cầu chì 1A 250V ổng thủy tinh 3.6x10mm chân cắm hàn mạch;

Mã: F1A250V3.6×10

Tên hàng: Cầu chì 1A 250V ổng thủy tinh 3.6x10mm chân cắm hàn mạch;  Mã: F1A250V3.6x10

Tên hàng: Cầu chì 1A 250V ổng thủy tinh 3.6x10mm chân cắm hàn mạch;
Mã: F1A250V3.6×10

Tags: