Cầu chì 8A 250V ống thủy tinh 5x20mm

Giá: 33.000 VNĐ

Tên hàng: Cầu chì 8A 250V ống thủy tinh 5x20mm;

Mã: F8A250V5x20

Tên hàng: Cầu chì 8A 250V ống thủy tinh 5x20mm;  Mã: F8A250V5x20

Tên hàng: Cầu chì 8A 250V ống thủy tinh 5x20mm;
Mã: F8A250V5x20

Tags: