Cầu chì 8A 250V ống thủy tinh 6x30mm.

Giá: 33.000 VNĐ

Tên hàng: Cầu chì 8A 250V ống thủy tinh 6x30mm;

Mã: F8A250V6x30

Tên hàng: Cầu chì 8A 250V ống thủy tinh 6x30mm;  Mã: F8A250V6x30

Tên hàng: Cầu chì 8A 250V ống thủy tinh 6x30mm;
Mã: F8A250V6x30

Tags: