FC-20P đầu bóp cáp IDE20 cái

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng: FC-20P đầu bóp cáp IDE20 cái;

Mã: FC-20P;

Hàng tương đương: IDE 20;

Mã kho: FC-20P_GOO

Tên hàng: FC-20P đầu bóp cáp IDE20 cái;  Mã: FC-20P;  Hàng tương đương: IDE 20;  Mã kho: FC-20P_GOO

Tên hàng: FC-20P đầu bóp cáp IDE20 cái;
Mã: FC-20P;
Hàng tương đương: IDE 20;
Mã kho: FC-20P_GOO

Tags: ,