FC-6P đầu bóp cáp IDE6 cái

Giá: 1.500 VNĐ

Tên hàng: FC-6P đầu bóp cáp IDE6 cái;

Mã: FC-6P;

Hàng tương đương: IDE 6, FC6P

 

 

 

Tags: , , ,