FC-8P đầu bóp cáp IDE8 cái

Giá: 1.500 VNĐ

Tên hàng: FC-8P đầu bóp cáp IDE8 cái;

Mã: FC-8P;

Hàng tương đương: IDE 8, FC8P

Tên hàng: FC-8P đầu bóp cáp IDE8 cái;  Mã: FC-8P;  Hàng tương đương: IDE 8, FC8P

Tên hàng: FC-8P đầu bóp cáp IDE8 cái;
Mã: FC-8P;
Hàng tương đương: IDE 8, FC8P

Tags: , , ,