FQD13N06L FQD 13N06L TO252 N MOSFET 11A FQD13N06LTM 60V 115mR

Giá: 22,500 VNĐ

Tên hàng: FQD13N06L FQD 13N06L TO252 N MOSFET 11A FQD13N06LTM 60V 115mR;

Mã: FQD13N06L;

Kiểu chân: dán TO-252;

Thương hiệu: TOSHIBA;

Xuất xứ: Chính Hãng;

Dùng cho: Vật tư máy tính-Laptop

Tên hàng: FQD13N06L FQD 13N06L TO252 N MOSFET 11A FQD13N06LTM 60V 115mR;  Mã: FQD13N06L;  Kiểu chân: dán TO-252;  Thương hiệu: TOSHIBA;  Xuất xứ: Chính Hãng;  Dùng cho: Vật tư máy tính-Laptop

Tên hàng: FQD13N06L FQD 13N06L TO252 N MOSFET 11A FQD13N06LTM 60V 115mR;
Mã: FQD13N06L;
Kiểu chân: dán TO-252;
Thương hiệu: TOSHIBA;
Xuất xứ: Chính Hãng;
Dùng cho: Vật tư máy tính-Laptop

Tags: , , , , ,
LÊN ĐẦU TRANG