FQD4N60C 4N60C 4N60 TO-252 N MOSFET 4A 600V

Giá: 4.500 VNĐ

Tên hàng: FQD4N60C 4N60C 4N60 TO-252 N MOSFET 4A 600V;

Mã: FQD4N60C;

Hãng sx: F;

Kiểu chân: dán TO-252;

Hàng tương đương: K3050 2SK3050, 2N60 FQD2N60C

Tên hàng: FQD4N60C 4N60C 4N60 TO-252 N MOSFET 4A 600V;  Mã: FQD4N60C;  Hãng sx: F;  Kiểu chân: dán TO-252;  Hàng tương đương: K3050 2SK3050, 2N60 FQD2N60C

Tên hàng: FQD4N60C 4N60C 4N60 TO-252 N MOSFET 4A 600V;
Mã: FQD4N60C;
Hãng sx: F;
Kiểu chân: dán TO-252;
Hàng tương đương: K3050 2SK3050, 2N60 FQD2N60C

Tags: , ,