Tên hàng: FQPF4N60C

Giá: 2.500 VNĐ

Tên hàng: FQPF4N60C;

Mã: FQPF4N60C;

Kiểu chân: cắm TO-220F;

Thương hiệu: TOSHIBA;

Hàng tương đương: FQPF4N60B, 4N60B FQPF4N60C, 4N60C;

Phân nhóm: N MOSFET

Tên hàng: FQPF4N60C;  Mã: FQPF4N60C;  Kiểu chân: cắm TO-220F;  Thương hiệu: TOSHIBA;  Hàng tương đương: FQPF4N60B, 4N60B FQPF4N60C, 4N60C;  Phân nhóm: N MOSFET

Tên hàng: FQPF4N60C;
Mã: FQPF4N60C;
Kiểu chân: cắm TO-220F;
Thương hiệu: TOSHIBA;
Hàng tương đương: FQPF4N60B, 4N60B FQPF4N60C, 4N60C;
Phân nhóm: N MOSFET

 

 

Tags: , , , , , ,