FQU8P10 8P10 TO251 P MOSFET 6.6A 100V 530 mΩ

Giá: 5.500 VNĐ

Tên hàng: FQU8P10 8P10 TO251 P MOSFET 6.6A 100V 530 mΩ;

Mã: FQU8P10;

Kiểu chân: cắm TO-251;

Thương hiệu: TOSHIBA;

Hàng tương đương: FQD8P10 , FQU8P10;

Phân nhóm: P MOSFET

Tên hàng: FQU8P10 8P10 TO251 P MOSFET 6.6A 100V 530 mΩ;  Mã: FQU8P10;  Kiểu chân: cắm TO-251;  Thương hiệu: TOSHIBA;  Hàng tương đương: FQD8P10 , FQU8P10;  Phân nhóm: P MOSFET

Tên hàng: FQU8P10 8P10 TO251 P MOSFET 6.6A 100V 530 mΩ;
Mã: FQU8P10;
Kiểu chân: cắm TO-251;
Thương hiệu: TOSHIBA;
Hàng tương đương: FQD8P10 , FQU8P10;
Phân nhóm: P MOSFET

Tags: , , , ,
LÊN ĐẦU TRANG