FR157 Diode xung 1.5A 1000V

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: FR157 Diode xung 1.5A 1000V;

Mã: FR157;

Tên hàng: FR157 Diode xung 1.5A 1000V;  Mã: FR157;

Tên hàng: FR157 Diode xung 1.5A 1000V;
Mã: FR157;

Tags: ,