FSD200 DIP8 IC nguồn Power switch ũ;

Giá: 2.500 VNĐ

Tên hàng: FSD200 DIP8 IC nguồn Power switch ũ;

Mã: FSD200;

Hãng sx: Fairchild;

Kiểu chân: DIP-8;

Dùng cho: Vật tư bếp từ;

Tên hàng: FSD200 DIP8 IC nguồn Power switch ũ;  Mã: FSD200;  Hãng sx: Fairchild;  Kiểu chân: DIP-8;  Dùng cho: Vật tư bếp từ;Tên hàng: FSD200 DIP8 IC nguồn Power switch ũ;  Mã: FSD200;  Hãng sx: Fairchild;  Kiểu chân: DIP-8;  Dùng cho: Vật tư bếp từ;

Tên hàng: FSD200 DIP8 IC nguồn Power switch ũ;
Mã: FSD200;
Hãng sx: Fairchild;
Kiểu chân: DIP-8;
Dùng cho: Vật tư bếp từ;

Tags: , , ,