FX2N-1PG-E Module điều khiển vị trí 1 trục

Giá: Liên hệ

Tên: FX2N-1PG-E Module điều khiển vị trí 1 trục
Model: FX2N-1PG-E
Tần số phát xung tối đa: 100kHz
Hãng SX: Mitsubishi
Dùng Cho: PLC
Hàng tham khảo: FX2N-1PG FX3U-4AD 4DA 2HC 16CCL-M 32CCL 1PG-E 64CCL FX2N-2AD 4AD 8AD 2DA 4DA 5A 4AD-TC/PT FX1N, FX2N, FX3U, FX2NC (FX2NC-CNV-IF), FX3UC (FX2NC-CNV-IF, hoặc FX3UC-1PS-5V) PLC
Power Control: DC5V 55mA
Tín hiệu đầu vào: DC24V40mA
Dòng điện: 35mA
Đầu ra xung: DC5V ~ 24V
Datasheet: FX2N-1PG-E datasheet
Tình Trạng: Hàng mới 99%
Tag: FX2N-1PG-E Module điều khiển vị trí 1 trục, FX2N-1PG FX3U-4AD 4DA 2HC 16CCL-M 32CCL 1PG-E 64CCL FX2N-2AD 4AD 8AD 2DA 4DA 5A 4AD-TC/PT FX1N, FX2N, FX3U, FX2NC (FX2NC-CNV-IF), FX3UC (FX2NC-CNV-IF, hoặc FX3UC-1PS-5V) PLC

FX2N-P1G-2

FX2N-1PG-E Module điều khiển vị trí 1 trục

FX2N-1PG-E Module điều khiển vị trí 1 trục