G15N60RUFD SGP15N60 SGW15N60 G15N60 15N60 TO3P IGBT 15A 600V

Giá: 31.000 VNĐ

Tên hàng: G15N60RUFD SGP15N60 SGW15N60 G15N60 15N60 TO3P IGBT 15A 600V;

Mã: G15N60;

Kiểu chân: cắm TO-3P;

Thươn hiệu: Failchild;

Dùng cho: vật tư biến tần

Tên hàng: G15N60RUFD SGP15N60 SGW15N60 G15N60 15N60 TO3P IGBT 15A 600V;  Mã: G15N60;  Kiểu chân: cắm TO-3P;  Thươn hiệu: Failchild;  Dùng cho: vật tư biến tần

Tên hàng: G15N60RUFD SGP15N60 SGW15N60 G15N60 15N60 TO3P IGBT 15A 600V;
Mã: G15N60;
Kiểu chân: cắm TO-3P;
Thươn hiệu: Failchild;
Dùng cho: vật tư biến tần

Tags: , , , , , ,
LÊN ĐẦU TRANG