GBJ2510 Diode cầu chỉnh lưu 25A 1000V

Giá: 9.000 VNĐ

Tên hàng: GBJ2510 Diode cầu chỉnh lưu 25A 1000V;

Mã: GBJ2510;

Kiểu chân: cắm;

Dùng cho: Vật tư bếp từ, vật tư máy may;

Hàng tương đương: GBJ2510, TS25P06G, D25SBA80, GB15J D25SBA60 GBJ2510 GBJ2508 D20SB80 D20XB80 D20XB60 D20SBA80

Tên hàng: GBJ2510 Diode cầu chỉnh lưu 25A 1000V;  Mã: GBJ2510;  Kiểu chân: cắm;  Dùng cho: Vật tư bếp từ, vật tư máy may;

Tên hàng: GBJ2510 Diode cầu chỉnh lưu 25A 1000V;
Mã: GBJ2510;
Kiểu chân: cắm;
Dùng cho: Vật tư bếp từ, vật tư máy may;

Tags: , ,