GD20-1R5G-4 0303 Biến tần 1.5kW INVT

Giá: Liên hệ

GD20-1R5G-4 0303 Biến tần 1.5kW INVT

Mã: GD20-1R5G-4

Xuất xứ: Hàng Tháo Máy

GD20-1R5G-4 0303 Biến tần 1.5kW INVT; Mã kho: GD20-1R5G-4/0303

GD20-1R5G-4 0303 Biến tần 1.5kW INVT; Mã kho: GD20-1R5G-4/0303

GD20-1R5G-4 0303 Biến tần 1.5kW INVT; Mã kho: GD20-1R5G-4/0303

GD20-1R5G-4 0303 Biến tần 1.5kW INVT; Mã kho: GD20-1R5G-4/0303

Tags: