GT60N321 IGBT 1000V 60A 170W

Giá: 52.000 VNĐ

Tên hàng: GT60N321 IGBT 1000V 60A 170W

Tên hàng: GT60N321 IGBT 1000V 60A 170W

Tên hàng: GT60N321 IGBT 1000V 60A 170W

Tags: ,
LÊN ĐẦU TRANG