GX16-2P Jack 2 chân, giắc 2 chân, đầu nối 2 chân, Jack GX16-2P (Plug + socket)

Giá: 10.000 VNĐ

GX16-2P Jack 2 chân, giắc 2 chân, đầu nối 2 chân, Jack GX16-2P (Plug + socket)

Mã: GX16-2P

Phân nhóm: 2 Pin Connector

Mã kho: GX16-2P_RON

Từ khóa: GX16-2P Jack 2 chân, jack cắm 2 chân, giắc cắm 2 chân, giắc 2 chân, rack 2 chân, rack cắm 2 chân, đầu cắm 2 chân, 2p, 2pin, connector 2 pin, Jack GX16-2P (Plug + socket), giắc tròn sắt 2 chân, đầu cắm tròn 2 chân

Tên hàng: Jack GX16-2P (Plug + socket); Mã: GX16-2P

Tên hàng: Jack GX16-2P (Plug + socket);
Mã: GX16-2P

Tags: , , ,
LÊN ĐẦU TRANG