GX16-4P Jack 4 chân, giắc 4 chân, đầu nối 4 chân, Jack GX16-4P (Plug + socket)

Giá: 11.500 VNĐ

GX16-4P Jack 4 chân, giắc 4 chân, đầu nối 4 chân, Jack GX16-4P (Plug + socket)

Mã: GX16-4P

Phân nhóm: 4 Pin Connector

Mã kho: GX16-4P_RON

Từ khóa: GX16-4P Jack 4 chân, jack cắm 4 chân, giắc cắm 4 chân, giắc 4 chân, rack 4 chân, rack cắm 4 chân, đầu cắm 4 chân, 4p, 4pin, connector 4 pin, Jack GX16-4P (Plug + socket), giắc tròn sắt 4 chân, đầu cắm tròn 4 chân

Tên hàng: Jack GX16-4P (Plug + socket); Mã: GX16-4P

Tên hàng: Jack GX16-4P (Plug + socket);
Mã: GX16-4P

Tags: , ,
LÊN ĐẦU TRANG