GX16-5P Jack 5 chân, giắc 5 chân, đầu nối 5 chân, Jack GX16-5P (Plug + socket)

Giá: 12.000 VNĐ

GX16-5P Jack 5 chân, giắc 5 chân, đầu nối 5 chân, Jack GX16-5P (Plug + socket)

Mã: GX16-5P

Phân nhóm: 5 Pin Connector

Mã kho: GX16-5P_RON

Từ khóa: GX16-5P Jack 5 chân, jack cắm 5 chân, giắc cắm 5 chân, giắc 5 chân, rack 5 chân, rack cắm 5 chân, đầu cắm 5 chân, 5p, 5pin, connector 5 pin, Jack GX16-5P (Plug + socket), giắc tròn sắt 5 chân, đầu cắm tròn 5 chân

GX16-5P

GX16-5P

Tags: , ,
LÊN ĐẦU TRANG