GX16-6P Jack 6 chân, giắc 6 chân, đầu nối 6 chân, Jack GX16-6P (Plug + socket)

Giá: 13.000 VNĐ

GX16-6P Jack 6 chân, giắc 6 chân, đầu nối 6 chân, Jack GX16-6P (Plug + socket)

Mã: GX16-6P

Phân nhóm: 6 Pin Connector

Mã kho: GX16-6P_RON

Từ khóa: GX16-6P Jack 6 chân, jack cắm 6 chân, giắc cắm 6 chân, giắc 6 chân, rack 6 chân, rack cắm 6 chân, đầu cắm 6 chân, 6p, 6pin, connector 6 pin, Jack GX16-6P (Plug + socket), giắc tròn sắt 6 chân, đầu cắm tròn 6 chân

Tên hàng: Jack GX16-6P (Plug + socket); Mã: GX16-6P

Tên hàng: Jack GX16-6P (Plug + socket); Mã: GX16-6P

Tags: , ,
LÊN ĐẦU TRANG