GX16-8P Jack 8 chân, giắc 8 chân, đầu nối 8 chân, Jack GX16-8P (Plug + socket)

Giá: 14.500 VNĐ

GX16-8P Jack 8 chân, giắc 8 chân, đầu nối 8 chân, Jack GX16-8P (Plug + socket)

Mã: GX16-8P

Phân nhóm: 8 Pin Connector

Mã kho: GX16-8P_RON

Từ khóa: GX16-8P Jack 8 chân, jack cắm 8 chân, giắc cắm 8 chân, giắc 8 chân, rack 8 chân, rack cắm 8 chân, đầu cắm 8 chân, 8p, 8pin, connector 8 pin, Jack GX16-8P (Plug + socket), giắc tròn sắt 8 chân, đầu cắm tròn 8 chân

Tên hàng: Jack GX16-8P (Plug + socket); Mã: GX16-8P

Tên hàng: Jack GX16-8P (Plug + socket); Mã: GX16-8P

Tags: , ,
LÊN ĐẦU TRANG