GX16-9P Jack 9 chân, giắc 9 chân, đầu nối 9 chân, Jack GX16-9P (Plug + socket)

Giá: 21.000 VNĐ

GX16-9P Jack 9 chân, giắc 9 chân, đầu nối 9 chân, Jack GX16-9P (Plug + socket)

Mã: GX16-9P

Phân nhóm: 9 Pin Connector

Mã kho: GX16-9P_RON

Từ khóa: GX16-9P Jack 9 chân, jack cắm 9 chân, giắc cắm 9 chân, giắc 9 chân, rack 9 chân, rack cắm 9 chân, đầu cắm 9 chân, 9p, 9pin, connector 9 pin, Jack GX16-9P (Plug + socket), giắc tròn sắt 9 chân, đầu cắm tròn 9 chân

Tên hàng: Jack GX16-9P (Plug + socket); Mã: GX16-9P

Tên hàng: Jack GX16-9P (Plug + socket); Mã: GX16-9P

Tags: , ,
LÊN ĐẦU TRANG