H11L1 SOP6 Photo-transistor opto photocoupler

Giá: 6.500 VNĐ

Tên hàng: H11L1 SOP6 Photo-transistor opto photocoupler;

Mã: H11L1_SOP6;

Kiểu chân: dán SOP-6;

Thương hiệu: Toshiba;

Xuất xứ: chính hãng;

Dùng cho: vật tư biến tần; vật tư servo;

Hàng tương đương: H11L2

Tên hàng: H11L1 SOP6 Photo-transistor opto photocoupler;  Mã: H11L1_SOP6;  Kiểu chân: dán SOP-6;  Thương hiệu: Toshiba;  Xuất xứ: chính hãng;  Dùng cho: vật tư biến tần; vật tư servo;  Hàng tương đương: H11L2

Tên hàng: H11L1 SOP6 Photo-transistor opto photocoupler;
Mã: H11L1_SOP6;
Kiểu chân: dán SOP-6;
Thương hiệu: Toshiba;
Xuất xứ: chính hãng;
Dùng cho: vật tư biến tần; vật tư servo;
Hàng tương đương: H11L2

Tags: , , ,