Pin Header đực 2×40, loại 2.54mm, chân cong

Giá: 6.000 VNĐ

Tên hàng: Pin Header đực 2×40, loại 2.54mm, chân cong;

Mã: H2x40PH-MRA;

Hàng tương đương: thanh zăm đực 40×2 cong, thanh jumper 40×2, thanh jumper 80 pin, 80 chân

Tên hàng: Pin Header đực 2x40, loại 2.54mm, chân cong;  Mã: H2x40PH-MRA;  Hàng tương đương: thanh zăm đực 40x2 cong, thanh jumper 40x2, thanh jumper 80 pin, 80 chân

Tên hàng: Pin Header đực 2×40, loại 2.54mm, chân cong;
Mã: H2x40PH-MRA;
Hàng tương đương: thanh zăm đực 40×2 cong, thanh jumper 40×2, thanh jumper 80 pin, 80 chân

Tags: ,