Bóng đèn halogen lò nướng, bóng thủy tinh lò nướng 220V 300W dài 28cm

Giá: 15.500 VNĐ

Tên hàng: Bóng đèn halogen lò nướng, bóng thủy tinh lò nướng 220V 300W dài 28cm;

Mã: halogen28;

Dùng cho: vật tư lò nướng

Tên hàng: Bóng đèn halogen lò nướng, bóng thủy tinh lò nướng 220V 300W dài 28cm;  Mã: halogen28;  Dùng cho: vật tư lò nướng

Tên hàng: Bóng đèn halogen lò nướng, bóng thủy tinh lò nướng 220V 300W dài 28cm;
Mã: halogen28;
Dùng cho: vật tư lò nướng

Tags: