HC08 SN74HC08DR UPD74HC08G SOP-14 3.9mm IC số

Giá: 16.000 VNĐ

Tên hàng: HC08 SN74HC08DR UPD74HC08G SOP-14 3.9mm IC số;

Mã: HC08;

Kiểu chân: dán SOP-14 3.9mm

Tên hàng: HC08 SN74HC08DR UPD74HC08G SOP-14 3.9mm IC số;  Mã: HC08;  Kiểu chân: dán SOP-14 3.9mmTên hàng: HC08 SN74HC08DR UPD74HC08G SOP-14 3.9mm IC số;  Mã: HC08;  Kiểu chân: dán SOP-14 3.9mm

Tên hàng: HC08 SN74HC08DR UPD74HC08G SOP-14 3.9mm IC số;
Mã: HC08;
Kiểu chân: dán SOP-14 3.9mm

Tags: , ,