74HC244PW 74HC244 HC244 TSSOP20 5.72mm IC Driver Octal buffer/line driver 3-state

Giá: 5.000 VNĐ

Tên hàng: 74HC244PW 74HC244 HC244 TSSOP20 5.72mm IC Driver Octal buffer/line driver 3-state;

Mã: HC244_TSSOP20;

Kiểu chân: dán TSSOP20 5.72mm;

Thương hiệu: NXP;

Hàng tương đương: VHCT244A, TC74VHCT244AFT, 74HC244PW, 74HC244 ,HC244, SN74LVC244APWR, LC244A;

Phân nhóm: IC họ 74

Tên hàng: 74HC244PW 74HC244 HC244 TSSOP20 5.72mm IC Driver Octal buffer/line driver 3-state;  Mã: HC244_TSSOP20;  Kiểu chân: dán TSSOP20 5.72mm;  Thương hiệu: NXP;  Hàng tương đương: VHCT244A, TC74VHCT244AFT, 74HC244PW, 74HC244 ,HC244, SN74LVC244APWR, LC244A;  Phân nhóm: IC họ 74

Tên hàng: 74HC244PW 74HC244 HC244 TSSOP20 5.72mm IC Driver Octal buffer/line driver 3-state;
Mã: HC244_TSSOP20;
Kiểu chân: dán TSSOP20 5.72mm;
Thương hiệu: NXP;
Hàng tương đương: VHCT244A, TC74VHCT244AFT, 74HC244PW, 74HC244 ,HC244, SN74LVC244APWR, LC244A;
Phân nhóm: IC họ 74

Tags: , , , , , , , ,