HC4053, HC4053A, 74HC4053A TSSOP16 5.72mm IC dồn kênh, phân kênh tương tự, Analog Multiplexers/Demultiplexers

Giá: 6.000 VNĐ

Tên hàng: HC4053, HC4053A, 74HC4053A TSSOP16 5.72mm IC dồn kênh, phân kênh tương tự, Analog Multiplexers/Demultiplexers;

Mã: HC4053_TSSOP16;

Kiểu chân: TSSOP-16 5.72

Tên hàng: HC4053, HC4053A, 74HC4053A TSSOP16 5.72mm IC dồn kênh, phân kênh tương tự, Analog Multiplexers/Demultiplexers;  Mã: HC4053_TSSOP16;  Kiểu chân: TSSOP-16 5.72mm

Tên hàng: HC4053, HC4053A, 74HC4053A TSSOP16 5.72mm IC dồn kênh, phân kênh tương tự, Analog Multiplexers/Demultiplexers;
Mã: HC4053_TSSOP16;
Kiểu chân: TSSOP-16 5.72mm

mm

Tags: , , , ,