HCNR201 High-Linearity Analog Optocouplers

Giá: 29.000 VNĐ

Tên hàng: HCNR201 High-Linearity Analog Optocouplers;

Kiểu chân: cắm DIP-8;

Hãng sx: AVAGO

Tên hàng: HCNR201 High-Linearity Analog Optocouplers;  Kiểu chân: cắm DIP-8;  Hãng sx: AVAGO

Tên hàng: HCNR201 High-Linearity Analog Optocouplers;
Kiểu chân: cắm DIP-8;
Hãng sx: AVAGO

Tags: , ,
LÊN ĐẦU TRANG