HCNR201 High-Linearity Analog Optocouplers

Giá: 22.000 VNĐ

Tên hàng: HCNR201 High-Linearity Analog Optocouplers;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Hãng sx: AVAGO;

Mã: HCNR201_SOP-8

Tên hàng: HCNR201 High-Linearity Analog Optocouplers;  Kiểu chân: dán SOP-8;  Hãng sx: AVAGO;  Mã: HCNR201_SOP-8

Tên hàng: HCNR201 High-Linearity Analog Optocouplers;
Kiểu chân: dán SOP-8;
Hãng sx: AVAGO;
Mã: HCNR201_SOP-8

Tags: ,