HCPL-0314 314 314V SOP8 Photo-Tran optocoupler;

Giá: 8.500 VNĐ

Tên hàng: HCPL-0314 314 314V SOP8 Photo-Tran optocoupler;

Mã: HCPL-0314;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Dùng cho: Vật tư servo, vật tư biến tần;

Hàng tường đương: HCPL-0314V, 314V HCPL-314V TLP314

Tên hàng: HCPL-0314 314 314V SOP8 Photo-Tran optocoupler;  Mã: HCPL-0314;  Kiểu chân: dán SOP-8;  Dùng cho: Vật tư servo, vật tư biến tần;  Hàng tường đương: HCPL-0314V, 314V HCPL-314V TLP314

Tên hàng: HCPL-0314 314 314V SOP8 Photo-Tran optocoupler;
Mã: HCPL-0314;
Kiểu chân: dán SOP-8;
Dùng cho: Vật tư servo, vật tư biến tần;
Hàng tường đương: HCPL-0314V, 314V HCPL-314V TLP314

Tags: ,
LÊN ĐẦU TRANG