A2630 HCPL-2630 High CMR, High Speed TTL Compatible Optocouplers

Giá: 11.000 VNĐ

Tên hàng: A2630 HCPL-2630 High CMR, High Speed TTL Compatible Optocouplers;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Hãng sx: AVAGO;

Mã: HCPL-2630_SOP-8_A;

Tag: HCPL-2630 F2630 HCPL2630

Tên hàng: A2630 HCPL-2630 High CMR, High Speed TTL Compatible Optocouplers;  Kiểu chân: dán SOP-8;  Hãng sx: AVAGO;  Mã: HCPL-2630_SOP-8_A;  Tag: HCPL-2630 F2630 HCPL2630

Tên hàng: A2630 HCPL-2630 High CMR, High Speed TTL Compatible Optocouplers;
Kiểu chân: dán SOP-8;
Hãng sx: AVAGO;
Mã: HCPL-2630_SOP-8_A;
Tag: HCPL-2630 F2630 HCPL2630

Tags: , , ,
LÊN ĐẦU TRANG