HEF40106BT IC số

Giá: 3,000vnđ

Tên hàng: HEF40106BT IC số;

Kiểu chân: dán SOP-14;

Hãng sx: NXP;

Mã: HEF40106BT;

Tên hàng: HEF40106BT IC số;  Kiểu chân: dán SOP-14;  Hãng sx: NXP;  Mã: HEF40106BT;

Tên hàng: HEF40106BT IC số;
Kiểu chân: dán SOP-14;
Hãng sx: NXP;
Mã: HEF40106BT;

Tags: , , ,