HEF4081BT IC số

Giá: 3,000vnđ

Tên hàng: HEF4081BT IC số;

kiểu chân: dán SOP-14;

Hãng sx: NXP;

Mã: HEF4081BT

Tên hàng: HEF4081BT IC số;  kiểu chân: dán SOP-14;  Hãng sx: NXP;  Mã: HEF4081BT

Tên hàng: HEF4081BT IC số;
kiểu chân: dán SOP-14;
Hãng sx: NXP;
Mã: HEF4081BT

Tags: , , ,