HER107 RS1M SMA DO-214AC Diode xung dán 1A 1000V

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: HER107 RS1M SMA DO-214AC Diode xung dán 1A 1000V;

Kiểu chân: dán SMA DO-214AC;

Mã: HER107_RS1M ;

Hàng tương đương: HER107 UF4007 RS1M;

Phân nhóm: Đi ốt-DIODE->Diode xung

Tên hàng: HER107 RS1M SMA DO-214AC Diode xung dán 1A 1000V;  Kiểu chân: dán SMA DO-214AC;  Mã: HER107_RS1M ;  Hàng tương đương: HER107 UF4007 RS1M;  Phân nhóm: Đi ốt-DIODE->Diode xung

Tên hàng: HER107 RS1M SMA DO-214AC Diode xung dán 1A 1000V;
Kiểu chân: dán SMA DO-214AC;
Mã: HER107_RS1M ;
Hàng tương đương: HER107 UF4007 RS1M;
Phân nhóm: Đi ốt-DIODE->Diode xung

Tags: , , , ,
LÊN ĐẦU TRANG