HS0038 Mắt thu hồng ngoại 3 chân đen

Giá: 3.500 VNĐ

Tên hàng: HS0038 Mắt thu hồng ngoại 3 chân đen;

Mã: HS0038;

Dùng cho: vật tư TIVI; Vật tư quạt

Tên hàng: HS0038 Mắt thu hồng ngoại 3 chân đen;  Mã: HS0038;  Dùng cho: vật tư TIVI; Vật tư quạt

Tên hàng: HS0038 Mắt thu hồng ngoại 3 chân đen;
Mã: HS0038;
Dùng cho: vật tư TIVI; Vật tư quạt

Tags: ,
LÊN ĐẦU TRANG