Kìm bóp đầu cáp dẹt HT-214

Giá: Liên hệ

Tên hàng: Kìm bóp đầu cáp dẹt HT-214;

Mã: HT-214;

Thương hiệu: Hongyi;

Xuất xứ: China;

Hàng tương đương: Kìm bóp cáp dẹt, kìm ép cáp dẹt, kìm bóp đầu cáp dẹt, kìm ép đầu cáp dẹt, kìm bóp cáp IDE

Tên hàng: Kìm bóp đầu cáp dẹt HT-214;  Mã: HT-214;  Thương hiệu: Hongyi;  Xuất xứ: China;  Hàng tương đương: Kìm bóp cáp dẹt, kìm ép cáp dẹt, kìm bóp đầu cáp dẹt, kìm ép đầu cáp dẹt, kìm bóp cáp IDE

Tên hàng: Kìm bóp đầu cáp dẹt HT-214;
Mã: HT-214;
Thương hiệu: Hongyi;
Xuất xứ: China;
Hàng tương đương: Kìm bóp cáp dẹt, kìm ép cáp dẹt, kìm bóp đầu cáp dẹt, kìm ép đầu cáp dẹt, kìm bóp cáp IDE

Tags: , ,