IR2110 DIP14 IC DRIVER, Half-Bridge Driver

Giá: 14.000 VNĐ

Tên hàng: IR2110 DIP14 IC DRIVER, Half-Bridge Driver;

Mã: IR2110;

Kiểu chân: 14 chân cắm DIP-14;

Thương hiệu: IR;

Xuất xứ: chính hãng;

Phân nhóm: IC DRIVER;

Mã kho: IR2110_123

Tên hàng: IR2110 DIP14 IC DRIVER, Half-Bridge Driver;  Mã: IR2110;  Kiểu chân: 14 chân cắm DIP-14;  Thương hiệu: IR;  Xuất xứ: chính hãng;  Phân nhóm: IC DRIVER;  Mã kho: IR2110_123

Tên hàng: IR2110 DIP14 IC DRIVER, Half-Bridge Driver;
Mã: IR2110;
Kiểu chân: 14 chân cắm DIP-14;
Thương hiệu: IR;
Xuất xứ: chính hãng;
Phân nhóm: IC DRIVER;
Mã kho: IR2110_123

Tags: , ,
LÊN ĐẦU TRANG