IR2130S IC 3-PHASE BRIDGE DRIVER

Giá: 38.500 VNĐ

Tên hàng: IR2130S IC 3-PHASE BRIDGE DRIVER;

Hãng sx: IR;

Kiểu chân: dán SOP-28;

Tên hàng: IR2130S IC 3-PHASE BRIDGE DRIVER;  Hãng sx: IR;  Kiểu chân: dán SOP-28;

Tên hàng: IR2130S IC 3-PHASE BRIDGE DRIVER;
Hãng sx: IR;
Kiểu chân: dán SOP-28;

Tags: , , , , ,
LÊN ĐẦU TRANG