IR2151 DIP8 IC Driver, HALF-BRIDGE DRIVER

Giá: 13.000 VNĐ

Tên hàng: IR2151 DIP8 IC Driver, HALF-BRIDGE DRIVER;

Mã: IR2151;

Kiểu chân: cắm DIP-8;

Thương hiệu: IR;

Xuất xứ: chính hãng;

Hàng tương đương: IR2153 IR21531

Tên hàng: IR2151 DIP8 IC Driver, HALF-BRIDGE DRIVER; Mã: IR2151; Kiểu chân: cắm DIP-8; Thương hiệu: IR; Xuất xứ: chính hãng; Hàng tương đương: IR2153 IR21531

Tên hàng: IR2151 DIP8 IC Driver, HALF-BRIDGE DRIVER;
Mã: IR2151;
Kiểu chân: cắm DIP-8;
Thương hiệu: IR;
Xuất xứ: chính hãng;
Hàng tương đương: IR2153 IR21531

Tags: , , , , , ,
LÊN ĐẦU TRANG