IRF2804S-7P IRF2804S TO263 N MOSFET 75A 40V 2.0mR

Giá: 23,000 VNĐ

IRF2804S-7P IRF2804S TO263 N MOSFET 75A 40V 2.0mR;

Mã: IRF2804S-7P;

Kiểu chân: dán TO-263;

Thương hiệu: IR;

Xuất xứ: chính hãng;

Hàng tương đương: IRF2804S-7P IRF2804 IRF2804S IRF2804L

IRF2804S-7P IRF2804S TO263 N MOSFET 75A 40V 2.0mR;  Mã: IRF2804S-7P;  Kiểu chân: dán TO-263;  Thương hiệu: IR;  Xuất xứ: chính hãng;  Hàng tương đương: IRF2804S-7P IRF2804 IRF2804S IRF2804L

IRF2804S-7P IRF2804S TO263 N MOSFET 75A 40V 2.0mR;
Mã: IRF2804S-7P;
Kiểu chân: dán TO-263;
Thương hiệu: IR;
Xuất xứ: chính hãng;
Hàng tương đương: IRF2804S-7P IRF2804 IRF2804S IRF2804L

Tags: , , , , ,