IRF3710 TO-220 N MOSFET 57A 100V

Giá: 16.000 VNĐ

Tên hàng: IRF3710 TO-220 N MOSFET 57A 100V;

Mã: IRF3710;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Hãng sx: IR;

Tên hàng: IRF3710 TO-220 N MOSFET 57A 100V;  Mã: IRF3710;  Kiểu chân: cắm TO-220;  Hãng sx: IR;

Tên hàng: IRF3710 TO-220 N MOSFET 57A 100V;
Mã: IRF3710;
Kiểu chân: cắm TO-220;
Hãng sx: IR;

Tags: , ,
LÊN ĐẦU TRANG