IRF640 IRF640N TO-220 N MOSFET 18A 200V (TM)

Giá: 3.000 VNĐ

Tên hàng: IRF640 IRF640N TO-220 N MOSFET 18A 200V (TM);

Mã: IRF640N_OLD;

Kiểu chân: cắm TO-220

Tên hàng: IRF640 IRF640N TO-220 N MOSFET 18A 200V (TM);  Mã: IRF640N_OLD;  Kiểu chân: cắm TO-220Tên hàng: IRF640 IRF640N TO-220 N MOSFET 18A 200V (TM);  Mã: IRF640N_OLD;  Kiểu chân: cắm TO-220

Tên hàng: IRF640 IRF640N TO-220 N MOSFET 18A 200V (TM);
Mã: IRF640N_OLD;
Kiểu chân: cắm TO-220

Tags: , ,