IRF740LC IRF740S TO263 N MOSFET 10A 400V 0.48Ω

Giá: 5.000 VNĐ

Tên hàng: IRF740LC IRF740S TO263 N MOSFET 10A 400V 0.48Ω;

Mã: IRF740S;

Kiểu chân: dán TO-263;

Thương hiệu: IR;

Phân nhóm: N MOSFET

Tên hàng: IRF740LC IRF740S TO263 N MOSFET 10A 400V 0.48Ω;  Mã: IRF740S;  Kiểu chân: dán TO-263;  Thương hiệu: IR;  Phân nhóm: N MOSFETTên hàng: IRF740LC IRF740S TO263 N MOSFET 10A 400V 0.48Ω;  Mã: IRF740S;  Kiểu chân: dán TO-263;  Thương hiệu: IR;  Phân nhóm: N MOSFET

Tên hàng: IRF740LC IRF740S TO263 N MOSFET 10A 400V 0.48Ω;
Mã: IRF740S;
Kiểu chân: dán TO-263;
Thương hiệu: IR;
Phân nhóm: N MOSFET

Tags: , , ,