IRF830 TO-220 IRF830PBF N

Giá: 4.000 VNĐ

Tên hàng: IRF830 TO-220 IRF830PBF N

Tên hàng: IRF830 TO-220 IRF830PBF N

Tên hàng: IRF830 TO-220 IRF830PBF N

Tags: ,
LÊN ĐẦU TRANG