IRF840 TO220 N MOSFET 8A 500V 0.850 Ohm

Giá: 5.500 VNĐ

Tên hàng: IRF840 TO220 N MOSFET 8A 500V 0.850 Ohm;

Mã: IRF840;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Thương hiệu: IR;

Xuất xứ: China

Tên hàng: IRF840 TO220 N MOSFET 8A 500V 0.850 Ohm;  Mã: IRF840;  Kiểu chân: cắm TO-220;  Thương hiệu: IR;  Xuất xứ: China

Tên hàng: IRF840 TO220 N MOSFET 8A 500V 0.850 Ohm;
Mã: IRF840;
Kiểu chân: cắm TO-220;
Thương hiệu: IR;
Xuất xứ: China

Tags: , , ,